Browar Pinta: eiksizdorG

eiksizdorG ot ,lyts ogerótk ejznecer okdazr ąjawyb .enrezsbo owiP etsorp w jejows ,ezrutkurts ela ein kat etsorp w .uinanokyw owtałeiN żet ćźelanz enjyckefrep –ejcaterpretni ,zar eż tkin hci ein ,ejukezco awd – uleiwein wókinlśeimezr ejumjedop .einawzyw raworB atniP kandej ęis ,ainżóryw ob eicrapu yzcar san do tal imynjelok imajsrew .azsizdorg azswonjaN ein tsej kandej anozcanzo ąnpętsan ,ąrfyc a ainżóryw ęis ąwzan .kapsw ymzcaboZ ,cęiw oc ejurefo man Grodziskie.

Pinta eiksizdorG

Grodziskie :awzaN
atniP :raworB
eiksizdorG :lytS
.gaw %8,7 :tkartskE
.jbo %9,2 :lohoklA

 ;ubęd z memyd ynoimyd nnamreyeW ynzcinezsp dółs ;adow :dałkS
50-SU elafaS eżdżord ;ikslebuL :leimhc
owip eikkel i ensaj ,eikslop ,enlanigyro – Grodziskie atniP :sipO
 .eiksizdorG ulyts w ijcatnemref jenróg


C°8 :ijcatsuged arutarepmeT
enworalk einzcytkarp owip ,ywokmołs :roloK
ołkzs acąjaipelbo ,ainderś ,ansaj :anaiP
ćśowoksawk awocowo ,antakiled ,hcywożobz tun ęhcort ,aknozdęw ansaj ,akkel :tamorA
ćśowocowo anletbus i aknozdęw akkel jelaD .eżobz ,ikzcełub ensaj elt w :kamS
antotsiein :akzcyroG
01/5.6
.ulyts ąjcaterpretni ąndązrop tsej ,aiwźezro :ćśołaC

ateikytE: w myt ucsjeim otraw ,ćeinmopsw ogezcald owip onawzan eiksizdorG do ułyt. aM ot enwepaz keząiwz z imazcadaisop warp od oget awołs ot( ein ,traż einzcytkaf awzan ulyts anawortsejeraz tsej okaj kanz .)yworawot W icśołzsezrp ołazradz ,ęis eż leicicśałw ułutyt łicśor ejsneterp od hcikslop .wóraworb ćyB eżom ołarbyzrp ot eincebo an .elis einasiP kapsw ot ananz adotem w hcynbodop hcajcautys – ointatso ikat rwenam ołanokyw ybćohc eikzdewzs .ollopinmO cąjacarW kandej od yteikyte – awotnip ,akysalk ez ,medałks imartemarap ,dti w uktadod enadop w uklik hcakyzęj.

eiN eiktsyzsw ejcyde azsizdorg z ytniP ezrbod yławoterpretni ,lyts ela Grodziskie adapyw eindązrop. jezcaR od ogein ein ,ęcórw ob enlanigyro eiksizdorG z aksizdorG tsej ezspel i .ezsńat ,kandeJ mybydg łifart ej an mywopatitlum einark w ynlapu ,ńeizd mybłgóm ęis .ćisuks werbW ,eiwzan einawodycedz ein tsej ot kork zcetsw w ujowzor uraworb.

anecO
01/5.6

:einawomusdoP
otraw ,tsket yłac jatyzcezrp ,oireS